Vælg flere lande

Sammenlign lande ved at vælge flere i boksen herunder

Vælg type

Vælg enten absolutte eller relative sammenligninger

Note: Eksport af rådgivnings- og serviceydelser i perioden 2015-2018 stammer fra følgende rapport.
I perioden 2019 og frem er rådgivnings- og serviceeksporten estimeret med udgangspunkt i serviceeksportens andel af vandeksporten de forrige år.